Αυτή η γεωγραφία δεν βγάζει μόνο «γαϊδούρια»!

γράφει στο periptero.eu o Νιαζί Κιζίλγιουρεκ*

Η γεωγραφική καταχώρηση του χαλουμιού/χελλίμ, από οικονομική άποψη θα εξασφαλίσει βεβαίως μεγάλα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα κέρδη στους Κύπριους. Αυτή η συζήτηση εμπεριέχει αναμφίβολα μία αλήθεια.

Ωστόσο αυτή η σημαντική ενέργεια έχει και άλλες διαστάσεις. Η βασικότερη εξ αυτών, είναι η αποδοχή της Κυπριακής γεωγραφίας ως ολότητα.

Αν και τα τηλεοπτικά κανάλια του βορρά, παρουσιάζοντας τα δελτία καιρού, λαμβάνουν υπόψη μόνο τη γεωγραφία του βορρά της διαιρεμένης χώρας, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδέχεται την γεωγραφία της Κύπρου ως ολότητα και θεωρεί το χαλούμι ως ιδιαίτερο προϊόν αυτής της γεωγραφίας.

Χάρις σ’ αυτό, το χαλούμι που παράγουν οι Τουρκοκύπριοι θα μπορεί να εισέρχεται στις αγορές της Ευρώπης.

Οι Κύπριοι για χρόνια δυστυχώς δεν τίμησαν την γεωγραφία τους.

Αν και έμαθαν τις φυσικές ομορφιές της Ελλάδας και της Τουρκίας υπό από την επιρροή του Ελληνικού και Τουρκικού εθνικισμού, δεν θέλησαν να καταλάβουν ότι η δική τους γεωγραφία είναι ένα σημαντικό κομμάτι της σύνθεσης της ταυτότητάς τους.

Εν τούτοις, η γεωγραφία είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας στην διαμόρφωση της ταυτότητας μίας χώρας. Μάλιστα σημαντικοί στοχαστές όπως ο Herder, θεωρούν τη φύση και τις κλιματικές συνθήκες ως τον πιο ουσιώδη καθοριστικό παράγοντα για τις εθνικές ταυτότητες. Η αντίληψη ότι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός λαού, οι παραδόσεις και τα έθιμα καθορίζονται από τις γεωγραφικές συνθήκες, ήταν αρκετά διαδεδομένη μεταξύ των ρομαντιστών του 19ου αιώνα που ασχολούνταν με ζητήματα εθνικής ταυτότητας.

Οι Κύπριοι, παρέβλεψαν το γεγονός ότι η γεωγραφία αποτελεί ένα ενοποιητικό στοιχείο εξ αιτίας του Ελληνικού και Τουρκικού εθνικισμού που αντιλαμβάνονταν την Κύπρο ως επέκταση της Ελλάδας ή της Τουρκίας.

Για να υποβαθμίσουν τις κοινές ευαισθησίες της γεωγραφίας της Κύπρου οι οποίες αναφέρονταν στις κοινότητες, επινόησαν ανοησίες του τύπου «Το μοναδικό πράγμα που είναι Κυπριακό στην Κύπρο είναι το γαϊδούρι».

Η καταγραφή του χαλουμιού/χελλίμ ως κοινό προϊόν αυτής της γεωγραφίας τώρα, έχει αποτελέσει ένα όμορφο παράδειγμα της ύπαρξης των κοινών των Τουρκοκυπρίων και των Ελληνοκυπρίων που πηγάζουν από την γεωγραφία της χώρας. Οι παραγωγικές και καταναλωτικές συνήθειες που πηγάζουν από την γεωγραφία και τις φυσικές συνθήκες, όπως παντού έτσι και στην Κύπρο, αποτελούν κομμάτι των ταυτοτήτων των κοινοτήτων.

Στην χώρα μας που ο εθνικισμός διαίρεσε, πολιτικοποιώντας την εθνοτική διαφορά, η γεωγραφία είναι ένα ενοποιητικό στοιχείο.

Kαι η γεωγραφική καταχώρηση του χαλουμιού/χελλίμ είναι το πιο όμορφο παράδειγμα σε αυτό

*το άρθρο πρώτα δημοσιεύτηκε στην Τουρκική στο bugunkibris.com

Print Friendly, PDF & Email