ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΝΟ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ–2023—ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ–ΕΝΕΡΓΕΙΑ