ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 87η ΝΟ 2—ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023