177 ημέρες εργαστήκαμε το 2023 για να πληρώσουμε τους φόρους μας

Φορολογικά ελεύθεροι από τις 27 Ιουνίου του 2023 ήταν οι Έλληνες φορολογούμενοι και μέχρι το τέλος του χρόνου εργάζονταν για να καλύπτουν τις ανάγκες των ίδιων και των οικογενειών τους.

Σύμφωνα με το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών – ΚΕΦΙΜ, το προηγούμενο έτος οι Έλληνες χρειάστηκε να εργαστούν 177 ημέρες για να μπορούν να πληρώσουν τους φόρους και τις εισφορές στο κράτος.

Επομένως η «Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας» για το 2023 ήταν η 27η Ιουνίου και ήρθε μία εβδομάδα νωρίτερα σε σχέση με το 2022, μείωση που επετεύχθη λόγω της κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης από τον Ιανουάριο του 2023.

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, αν συνυπολογιστεί το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης για το 2023, το οποίο αντιπροσωπεύει μελλοντικούς φόρους, οι ημέρες εργασίας για το κράτος το 2023 ήταν 187, δηλαδή 7 ημέρες λιγότερες σε σχέση με το 2022.

Αυξημένα έσοδα από φόρους και εισφορές

Επίσης, τα έσοδα από φόρους και εισφορές είναι αυξημένα κατά 1,9% ως ποσοστό του Καθαρού Εθνικού Εισοδήματος, σε σχέση με την πρόβλεψη του Προγράμματος Σταθερότητας (Απρίλιος 2023), με αποτέλεσμα η φορολογική επιβάρυνση να εκτιμάται ότι αυξήθηκε κατά 6 ημέρες εργασίας για το κράτος σε σχέση με τον αρχικό υπολογισμό της Ημέρας Φορολογικής Ελευθερίας που ήταν η 21η Ιουνίου.

Σύμφωνα με το ΚΕΦΙΜ, η διόρθωση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στη φορολογική υπεραπόδοση του 2023, η οποία όμως δεν οφείλεται στην επιβολή νέων φόρων.

Η χαμηλότερη επιβάρυνση της τελευταίας 4ετίας

Οι 177 ημέρες εργασίας για το κράτος που ήταν για το 2023 είναι η χαμηλότερη φορολογική επιβάρυνση της τελευταίας 4ετίας καθώς το 2019 οι ημέρες εργασίας για το κράτος έφταναν τις 181, το 2020 ήταν 183, το 2021 έφτασαν τις 180 ενώ το 2022 αυξήθηκαν στις 184.

Σχολιάζοντας τα φετινά απολογιστικά αποτελέσματα, ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών Νίκος Ρώμπαπας δήλωσε: «Το γεγονός ότι το 2023 εργαστήκαμε 7 ημέρες λιγότερες σε σχέση με το 2022 για να πληρώσουμε φόρους και εισφορές στο κράτος είναι μια θετική εξέλιξη. Θετικό είναι επίσης το γεγονός ότι η υπεραπόδοση των φορολογικών εσόδων του κράτους δεν οφείλεται στην επιβολή νέων φόρων. Το σημαντικό είναι πλέον η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης των Ελληνίδων και των Ελλήνων να συνεχιστεί, με πρώτο βήμα να αξιοποιήσει η Κυβέρνηση αυτήν την καταγεγραμμένη υπεραπόδοση σε αυτήν την κατεύθυνση στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της δημοσιονομικής πολιτικής για το 2024».

Print Friendly, PDF & Email